W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym.

Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas wchodzenia na jezdnię i torowisko. Kierowca, zbliżający się do przejścia dla pieszych, będzie musiał zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, przechodzącego przez przejście. Kierowca będzie musiał ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Pieszy, podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, przejście i torowisko, nie będzie mógł korzystać z telefonu bądź innego urządzenia elektronicznego. Chodzi o takie korzystnie z urządzenia, które uniemożliwia pieszemu obserwację na przejściu dla pieszych, jezdni czy torowisku.

Zmiany dotyczą również maksymalnej dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Obecnie w godzinach od 23.00 do 5.00 kierowca może poruszać się w terenie zabudowanym z prędkością 60 km/h. Po nowelizacji prędkość zostanie zmniejszona do 50 km/h przez całą dobę.

W projekcie znajduje się również zapis, który z pewnością nie ucieszy kierowców lubiących jazdę na tzw. zderzak. Kierujący pojazdem na autostradzie i drodze ekspresowej będzie musiał zachować minimalny odstęp od pojazdu, który porusza się przed nim. Jak czytamy w projekcie „Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.” Jeżeli podjazd porusza się z prędkością 120 km/h, odstęp pomiędzy pojazdami musi wynieść minimum 60 m.

Z uzasadnienia projektu wynika, że głównym celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, szczególnie jeśli chodzi o pieszych. Z tego względu, prócz ww. zmian, planowana jest wzmożona praca nad poprawą warunków drogowych, w tym budowy chodników i odpowiedniego oświetlenia przejścia dla pieszych. Cały tekst projektu wraz  z uzasadnieniem można przeczytać pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0A25BCF84357CC71C12586330035B37E/%24File/802.pdf

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

 Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać...