Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Jakie prawa, jako pacjentom nam przysługują i co grozi za ich naruszenie?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa wymienia m.in. takie prawa jak:

  • prawo do udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną,
  • prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
  • prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
  • prawo do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia zdrowotnego albo ich odmowy,
  • prawo do dokumentacji medycznej.

Podmiot udzielający świadczeń naruszył prawa pacjenta. Czego można żądać?

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjent może żądać zadośćuczynienia. Zostało to uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co ważne, zadośćuczynienie należy się za samo naruszenia któregoś z praw, bez względu na to, czy wystąpiła szkoda, np. uszkodzenie ciała w wyniku zabiegu medycznego.

Dla dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta wystarczające jest wskazanie konkretnych praw, które zostały naruszone. Przykładowo podczas wizyty lekarz nie udzielił pacjentowi dokładnej informacji o stanie zdrowia, czy leczeniu. Nawet jeżeli nie doszło do uszkodzenia ciała, pacjent ma praw żądać zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do informacji.

Jeżeli pacjent nie dojdzie do porozumienia ze szpitalem, czy inną placówką co do wysokości zadośćuczynienia, może wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu. 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu. 

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki,...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania,...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku...