Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd na żądanie małżonków rozwiązuje małżeństwo przez rozwód. Są jednak sytuacje, kiedy sąd nie może orzec rozwodu.

Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

Jedną z takich sytuacji jest żądanie rozwodu przez małżonka, który jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Jeżeli małżonek wyłącznie winny złoży pozew o rozwód, a drugi z małżonków nie zgadza się na orzeczenie rozwodu, sąd oddali powództwo i nie rozwiąże małżeństwa. Sytuacja może się jednak zmienić, jeżeli małżonek niewinny rozpadu małżeństwa wyraża zgodę na rozwód. W takiej sytuacji sąd może orzec rozwód, nawet wtedy, kiedy pozew złożył małżonek wyłącznie winny.

Nie zawsze sprzeciw małżonka niewinnego będzie skutkować tym, że sąd oddali pozew o rozwód. Sąd może wydać wyrok rozwodowy na żądanie małżonka wyłącznie winnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustali, że sprzeciw małżonka niewinnego jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, np. małżonek niewinny nie zgadza się na rozwód, aby dokuczyć drugiemu małżonkowi, który ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa.

Sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci

Sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód wtedy, jeżeli rozwód jest sprzeczny z dobrem małoletniego dziecka małżonków. Co znaczy, że rozwód jest sprzeczny z dobrem małoletniego dziecka? Rozwód rodziców zawsze ma negatywny wpływ na małoletnie dzieci, nawet wtedy, kiedy rodzice małoletnich dzieci rozstają się w zgodzie. Są jednak sytuacje, kiedy rozwód jest bardzo krzywdzący dla małoletnich dzieci. Przykładowo, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli w skutek rozwiązania małżeństwa osłabną więzi pomiędzy dzieckiem, a małżonkiem, który zamieszkuje osobno. Chodzi tu jednak o takie osłabienie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem, które mogą w sposób istotny ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich. Orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, jeżeli z ustaleń sądu wynika, że na skutek rozwodu – w porównaniu z sytuacją dotychczasową nastąpi pogorszenie sytuacji dzieci rozwodzących się małżonków.

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Nie można rozwiązać małżeństwa, jeżeli rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Przykładowo orzeczenie rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zwłaszcza wówczas, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga pomocy drugiego małżonka i rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Wskazana zasada nie ma miejsca, jeżeli zły stan zdrowia wynika z uzależnienia małżonka, które zostało spowodowane jego winą.

Postępowanie rozwodowe do łatwych nie należy. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o alimentach dla byłego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja przy...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną pominięci przez spadkodawcę przy rozporządzeniu majątkiem. Zachowek to część wartości spadku, jaka...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

 Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...