Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o alimentach dla byłego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja przy rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, a inaczej, gdy sąd uzna oboje małżonków za winnych, bądź odstąpi od orzekania o winie. Kiedy należą się alimenty na byłą żonę, bądź byłego męża? 

 

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków

Przy rozwodzie z winy jednego z małżonków, drugi  małżonek musi wykazać, że rozwód spowodował pogorszenie jego sytuacji materialnej. Co znaczy, że rozwód spowodował pogorszenie sytuacji materialnej małżonka? Sąd, rozstrzygający żądanie o alimenty dla byłego małżonka, będzie porównywać sytuację materialną małżonka w czasie małżeństwa, do sytuacji, w jakiej znajdzie się po rozwodzie.

Jeżeli sytuacja małżonka po rozwodzie się pogorszy, to może żądać alimentów od byłego męża, bądź żony. Przykładowo małżonkowie w czasie małżeństwa postanowili, że jedno z nich pracuje zawodowo i utrzymuje rodzinę, a drugie zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Jeżeli po rozwodzie małżonek nie przekazuje pieniędzy drugiemu małżonkowi i w ten sposób następuje pogorszenie jego sytuacji materialnej, może żądać alimentów. Sąd oczywiście bada, czy małżonek żądający alimentów, nie może utrzymać się samodzielnie.

 

Rozwód z winy obojga małżonków i rozwód bez orzekania o winie

Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli sąd rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie, bądź z winy obojga małżonków. W takim przypadku, jeżeli jeden z małżonków żąda alimentów, musi udowodnić, że znalazł się w niedostatku. Niedostatek to nie do samo, co pogorszenie się sytuacji materialnej, o czym była mowa powyżej.

Małżonek znajduje się w niedostatku, jeżeli nie ma środków na swoje utrzymanie, a także wtedy kiedy nie jest w stanie w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, np. nie ma wystarczających środków na zakup wyżywienia, niezbędnych leków, opłacenie rachunków. Ważne jest, aby małżonek, który żąda alimentów, starał się samodzielnie utrzymać, w miarę swoich możliwości. Nie otrzyma alimentów małżonek, który może podjąć pracę i samodzielnie się utrzymać, a tego nie robi.

Sąd zbada również, czy były małżonek, od którego żądamy alimentów, posiada możliwości majątkowe i zarobkowe, aby płacić alimenty. Możliwości zarobkowe i majątkowe to nie to samo, co osiągane zarobki. Można sobie wyobrazić, że małżonek celowo nie podejmuje dobrze płatnej pracy, chcąc uchylić się od płacenia alimentów. W takiej sytuacji sąd weźmie pod uwagę realne możliwości małżonka i na tej podstawie orzeknie o alimentach. 

 

Alimenty na byłego małżonka można żądać już w pozwie o rozwód. Można też wnieść pozew o alimenty po wydaniu wyroku rozwodowego.

 

Temat alimentów jest bardzo rozległy i często rodzi problemy. Powyższy tekst stanowi jedynie zarys obowiązku alimentacyjnego byłych małżonków. Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu

 

 

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...