Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi?

Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku
kalendarzowym.

Kiedy należy zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie?

Przepisy prawa pracy wskazują, że aby móc skorzystać z urlopu na żądanie, należy zgłosić wniosek najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W orzecznictwie sądów spotykany jest pogląd, że wniosek ten należy zgłosić do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy w danym dniu. Dopuszcza się również możliwość zgłoszenia wniosku później, w okresie kiedy praca powinna być wykonywana, jeżeli taką możliwość przewiduje regulamin pracy, albo taka jest praktyka u danego pracodawcy. Spotykany jest również pogląd, że wniosek można zgłosić do końca dnia, w którym miała być wykonywana praca. Przeważa jednak stanowisko, że wniosek o udzielenie urlopu winien zostać zgłoszony przed przewidywanym rozpoczęciem pracy w danym dniu. Pracodawca zazwyczaj musi znaleźć zastępstwo za pracownika, który chce skorzystać z urlopu na żądanie, dlatego przyjęcie, że wniosek powinien być zgłoszony z odpowiednim uprzedzeniem, jest jak najbardziej trafne.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Co do zasady o terminie wykorzystania urlopu na żądanie decyduje pracownik. Często spotykane jest stanowisko, że pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie. Pracodawca może jednak odmówić udzielenia takiego urlopu. Rozpoczęcie korzystania z urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę, w niektórych przypadkach może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i w skrajnych przypadkach uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli nieobecność pracownika zaszkodziłaby interesom firmy. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w wyjątkowych przypadkach np. przy realizacji pilnego zamówienia, kiedy nie ma możliwości zorganizować zastępstwa w pracy. Odmowa powinna zostać pracownikowi uzasadniona.Jeżeli pracodawca nie udzieli urlopu na żądanie i jednocześnie nie uzasadni swojej decyzji, a pracownik mimo wszystko rozpocznie korzystaniem z urlopu na żądanie, jego nieobecność w pracy może zostać uznana za usprawiedliwioną.

Jaką formę powinien mieć wniosek o udzielenie urlopu na żądanie?

Kodeks pracy nie przewiduje konkretnej formy wniosku o udzielenie urlopu na żądanie. Pracownik może zakomunikować chęć skorzystania z urlopu poprzez złożenie pisemnego wniosku, telefonicznie, faktem, pocztą elektroniczną itp.

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu. 

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe,...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale,...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in....

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie...